Update your details for your Streamio test account. below

Free test account on Streamio

We provide test-accounts at no cost for testing, developing, and try-before-you-buy. Test-accounts work like real accounts with 5 GB of storage and 25 GB of traffic available. The video player contains our logotype. You need to renew the account every month, or we will delete it. We cannot restore a deleted account.

Individuals

We usually don't approve accounts for individuals since Streamio is a professional tool. If needed, use the message field to motivate your application and describe the intended usage.

Fria testkonton på Streamio

Vi tillhandahåller fria testkonton på Streamio för utvärdering, utveckling och prova före man köper. Konton fungerar som riktiga konton, med 5 GB lagring och 25 GB trafik. Videospelaren innehåller vår logotyp och kontot måste förnyas månatligen för att inte raderas. Ett raderat konto kan inte återskapas.

Privatpersoner

Vi godkänner endast undantagsvis konton för privatpersoner eftersom Streamio är ett professionellt verktyg. Råder tveksamheter så råder vi att ni motiverar hur ni tänker använda konton.